Glykol

Ikon farligt avfall

Tänk på att förpacka och vid behov märka avfallet väl. Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral