Gaständare

Ikon farligt avfall

Tändare som innehåller gas.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral