Mjölkpaket

Pappersförpackningar

Se till att mjölkpaketet är tomt innan du kastar det.

  • Sorteras som:Pappersförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation