Maskindiskmedel

Ikon farligt avfall

Lämna i försluten förpackning. I återvinningsskåpet Elvinn kan du lämna uttjänta glödlampor, lågenergilampor, batterier, hushållskemikalier och mindre elavfall, det vill säga sådant som du enkelt kan bära med dig.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Elvinn, Återvinningscentral