Driftinformation

Vi på Tekniska verken arbetar ständigt för att upprätthålla bästa möjliga driftsäkerhet. 
Du kan felanmäla driftstörningar för alla våra tjänster dygnet runt.

Se driftstatus för:
 • Biogas
  • Planerad service på Svensk Biogas tankstation vid Roxtorpsgatan, Linköping den 23/5 kl 8-17
   Driftinformation
 • Elnät/Belysning
 • Vatten
  • Planerad driftåtgärd Ekdalsvägen - Arbete pågår
   Driftinformation
  • Planerad driftåtgärd Nya Tanneforsvägen 7,15 - Arbete pågår
   Driftinformation
  • Planerad driftåtgärd Nya Tanneforsvägen/Gamla Tanneforsvägen - Arbete pågår
   Driftinformation
  • Planerad driftåtgärd Pilgatan - Arbete pågår
   Driftinformation
  • Planerad driftåtgärd Alpstigen - Arbete pågår
   Driftinformation
  • Planerad driftåtgärd Eklundsgatan 1B.2,3A,3B,4,5,6,7,8A,8B,9,10,11,16 Vimansgatan 13,15,17 - Arbete pågår
   Driftinformation
  • Planerad driftåtgärd Alpstigen - Arbete pågår
   Driftinformation

   På grund av ett driftarbete är det förnuvarande begränsad framkomlighet vid arbetsplatsen. Inga kunder är utan vatten men viss störning i form av lägre tryck och missfärgat vatten kan förekomma. När arbetet är klart kan vattnet vara missfärgat varvid man bör undvika att tvätta vittvätt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Platsen för arbetet redovisas i kartlänken. Vi arbetar för att åtgärda felet. Vi beklagar det besvär störningarna innebär.

  • Planerad driftåtgärd Nya Tanneforsvägen/Gamla Tanneforsvägen - Arbete pågår
   Driftinformation