Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Försenad tömning av matavfall från verksamheter

2023-11-23 - Vi börjar tömma matavfallskärl idag och jobbar så effektivt vi kan för att komma ikapp. Vi kommer att jobba kvällar och eventuellt helger.

2023-11-20 - Tömningen av matavfallskärl från verksamheter i Linköping, även kallad Gröna linjen, är försenad eftersom bilen som hämtar avfallet har brunnit. Frågor om tömning av kärlen hänvisas till avfall@tekniskaverken.se

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Blomgatan
   Driftåtgärd startade 2023-11-13 kl 15:35 och beräknas vara klart 2024-02-02 kl 00:00.

   Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten. Startdatum för grävarbete 13/11
  •   Bredband
 • AVSLUTAT