Driftinformation - Linköping och Katrineholm

Alla driftstörningar i Linköping

Skärpt risk för översvämning

Just nu är det höga vattennivåer i både sjöar och vattendrag. Snösmältning och regn gör att risken för översvämning är hög. Vi följer utvecklingen och hur den eventuellt påverkar leveransen för alla våra tjänster så som el, vatten och fjärrvärme.

Visa aktuella vattennivåer och läs om hur vi reglerar dem

 

 • PÅGÅENDE
  •   Vatten
  • Gillbergagatan
   Driftåtgärd startade 2024-02-08 kl 08:01. Vi arbetar med att lösa problemet.

   Begränsad framkomlighet, lägre vattentryck och missfärgat vatten i närområdet. Kunder utan vatten alt. har lägre vattentryck. Luft/missfärgat vatten kan finnas efteråt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten.
 • PLANERAD
  •   Bredband
 • AVSLUTAT
  •   Vatten
  •   El
  •   Fjärrvärme
  •   Bredband