Strömavbrott och åska

Har du tänkt på att nästan allt du gör i vardagen är möjligt tack vare att det finns el? Vi levererar el till våra kunder 99,9 procent av årets alla minuter. Trots det kan det ibland hända saker som gör att strömmen bryts hemma hos dig. Här kan du läsa mer om strömavbrott – både vad vi på Tekniska verken gör och vad du kan göra om du drabbas. 

Varför blir det strömavbrott?

De flesta strömavbrott beror på ett fel i elanläggningen, men det kan också bero på avgrävda kablar, väder och vind. Ett strömavbrott kan också vara planerat på grund av underhåll eller ombyggnation, i så fall får du information om det i förväg.

Vill du ha driftinformation på mejl eller sms?

Du som kund kan snabbt och enkelt få information om oplanerade driftsstörningar på elnätet genom att prenumerera på driftinformation via mejl eller sms. Om du prenumererar kommer du att få veta omfattningen och hur lång tid arbetet beräknas ta.

 

Se pågående strömavbrott på vår karta

På vår karta med driftinformation kan du se pågående strömavbrott.

  • Logga in på Mina sidor
  • Klicka på "prenumerera på driftinformation" under rubriken "vad vill du göra?"
  • Scrolla ner till rubriken "prenumerationer" och "driftinformation el"
  • Välj om du vill ha sms eller mejl, eller båda två.

Så förebygger vi strömavbrott

Vi arbetar ständigt med att förebygga potentiella strömavbrott. Här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi röjer bort träd som står för nära våra elledningar.
  • Vi besiktar anläggningar och åtgärdar eventuella brister.
  • Vi återinvesterar regelbundet i våra elnät genom att byta ut gamla delar.

Vanliga frågor och svar om strömavbrott

Hur påverkas egentligen maten i kyl och frys när det är strömavbrott? Kan jag få någon ersättning om strömmen är borta under längre tid? Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om strömavbrott.

 

Vill du veta mer om hur du klarar dig utan el under en längre tid? Då kan du läsa mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

De flesta strömavbrott orsakas av fel i din elanläggning. En annan orsak är väder, vind och avgrävda kablar. För att minska risken för framtida strömavbrott måste vi ibland stänga av strömmen för planerade reparationer. Om du blir påverkad får du alltid veta det i god tid.

Ja, du kan ha rätt till både avbrottsersättning och skadestånd beroende på hur länge strömavbrottet varat, vad som orsakat strömavbrottet och vad konsekvenserna blev.

Det främsta kriteriet för att få avbrottsersättning är att strömavbrottet ska ha varat i minst tolv sammanhängande timmar. För skadestånd gäller att vi på något sätt orsakat strömavbrottet av vårdslöshet eller att du på något sätt lidit skada av avbrottet .

Du behöver inte själv anmäla att du varit utan ström för att få avbrottsersättning. Vi betalar ut ersättningen genom ett avdrag på din faktura.

I kylen håller sig maten kall i minst ett par timmar om strömmen går. När elen kommer tillbaka bör du vara extra noga med att kontrollera känsliga varor som till exempel kött och fisk. De får inte ha haft en temperatur över åtta grader i mer än två timmar.

Om din frys är välfylld, och du inte öppnar dörren, håller den kylan i minst ett dygn. Är det kallt ute kan du förvara din mat utomhus.

När elen kommer tillbaka bör du vara extra noga med att kontrollera känsliga varor som till exempel kött och fisk. De får inte ha haft en temperatur över åtta grader i mer än två timmar.

Både ja och nej. Vattentillförseln kan påverkas av strömavbrott eftersom din vattenpump drivs av el. Beroende på om du har egen brunn eller kommunalt vatten varierar det om du kan duscha under ett pågående strömavbrott eller inte. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt och har du kommunalt vatten tar det en stund. Vi rekommenderar att du sparar på vattnet och använder det till det mest nödvändiga.

Avbrott i våra nät

När ett avbrott sker på högspänningsnätet – vilket utgör större delen av nätet – går ett larm i vår driftcentral som är bemannad dygnet runt. Vår driftledare kan oftast se var i elnätet felet finns direkt via vårt system.
Vid fel på lågspänningsnätet – den del av elnätet som är närmast dig – får driftcentralen oftast information om avbrottet genom ett larm från din elmätare. Våra nya och smarta elmätare är utrustade med mer avancerade larm än tidigare, vilket gör att driftcentralen snabbare kan få information om det uppstår avbrott. Vid lågspänningsfel är det oftast bara ett fåtal kunder som är utan ström.

I vissa fall kan driftledaren koppla om strömmen direkt från driftcentralen så att den når dig en annan väg. Då varar strömavbrottet ofta bara i några sekunder. Men ibland måste ledningen lagas direkt och då skickar driftledaren ut jourhavande montörer som alltid finns i beredskap.
God lokalkännedom gör att våra montörer lätt hittar i elnätet och kan åtgärda felet snabbt. I de fall driftledaren inte kan se exakt var på ledningen felet är, måste montörerna patrullera längs den skadade ledningen för att upptäcka skadan, vilket gör att arbetet kan ta lite längre tid.

Alla strömavbrott registreras

I driftcentralen registreras alla strömavbrott för att vi ska kunna veta hur länge avbrottet varade och hur många kunder som drabbades. Driftledaren skickar också ut ett meddelande till dig som prenumererar på vår driftinformation.

Förnyelse och underhåll

För att minska risken för strömavbrott satsar vi stora resurser på att underhålla och förnya elnätet. Större delen av elnätet är redan idag nedgrävt och vi kommer de närmaste åren satsa ungefär 80 miljoner kronor per år på att gräva ner resterande luftkablar.

Är det strömavbrott just nu?

På vår karta med driftinformation kan du se pågående strömavbrott.