Få information om strömavbrott via sms och e-post

Du kan snabbt och enkelt få information om driftsstörningar på elnätet, både via sms och e-post. Du får reda på avbrottets orsak, omfattning och hur lång tid felavhjälpningen beräknas ta. 

Logga in på Mina Sidor för att anmäla dig till prenumerationstjänsten. Du kan välja flera mobilnummer och e-postadresser som driftinformationen ska skickas till.

Hjälpte denna information dig? Nej