Värmeljusbehållare

Ikon metallskrot

Separera vekeshållaren från koppen och sortera båda som metall.

  • Sorteras som:Metall
  • Lämnas till:Återvinningscentral