A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Soppåsen CD-skiva
  Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Porslin/Isolering Cement
  Sorteras som Porslin/Isolering
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallskrot
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Däck
  Lämnas här Återvinningscentral