Asbest/eternit

Ikon asbest/eternit

Som privatperson får du lämna högst 5 kg. För större mängder ska du kontakta en saneringsfirma. Asbestskivorna ska vara förpackade med plast som sluter tätt om skivorna.

  • Sorteras som:Asbest
  • Lämnas till:Återvinningscentral