Loppis på Vika

Dags för höstens Vikaloppis 

Den 16 september öppnar vi upp grindarna för att tillsammans se till att prylar får ett nytt hem. Alla intäkter kommer att gå till Katrineholms bågskytteklubb. Loppisen pågår från klockan 09:00-13:00 och grindarna till området öppnat klockan 08:20. Mellan klockan 09:00-10:00 är entréavgiften 20 kronor, och från klockan 10:00 är det fri entré. Barn upp till 12 år går in gratis hela dagen.

Loppisen anordnas två gånger om året

Två gånger om året anordnar vi en loppis på Vika återvinningscentral i Katrineholm där intäkterna skänks till en lokal förening eller organisation. På Vikaloppisen som anordnades under maj 2023, bidrog besökarna till att 132 252 kronor kunde skänkas till DFK Katrineholm

På loppisen säljer vi främst prylar, men inga möbler på grund av platsbrist i loppislokalen. Möbler som lämnas in skänks istället till de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med. 

Miljönär-märkt loppis

Loppisen på Vika är Miljönär-märkt. Märkningen syftar till att uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet.

Märkningen har tagits fram av Avfall Sverige med förhoppningen att inspirera till en hållbar konsumtion.

Kontakta oss för mer information 

Om du har några frågor om våra loppisar är du välkommen att kontakta oss på telefon 0150-579 52 eller e-post vika@tekniskaverken.se