Linköpings dricksvatten klarar de nya gränsvärdena för PFAS

Foto: Crelle
Pressmeddelande
11 januari 2024 08:00
Från 1 januari 2026 kommer nya gränsvärden för vilka halter av PFAS-ämnen som får förekomma i Sveriges dricksvatten att införas. Vattenprover från Tekniska verken visar att Linköpings kommuns dricksvatten redan nu uppmäter en lägre PFAS-halt än det kommande gränsvärdet.

– Vi har ett mycket bra dricksvatten i Linköpings kommun, både på grund av bra kvalitet på vår råvara, råvattnet, och på våra moderna vattenverk, säger Jenny Nordenberg, avdelningschef Process och miljö på affärsområde Vatten och avlopp på Tekniska verken.

PFAS, som står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser, är en grupp syntetiska ämnen som används som ytbehandlingsmedel i bland annat textiler, brandsläckningsskum, papper, skidvallor och kosmetika. Ämnena har speciella smuts-, vatten- och fettavvisande egenskaper, vilket också gör dem väldigt svårnedbrytbara. Därmed kan de cirkulera länge i naturen och orsaka hälsoskadliga föroreningar.

Den tillåtna halten av PFAS 4 i dricksvatten kommer från den 1 januari 2026 vara 4 nanogram per liter. För PFAS 21 är det nya gränsvärdet 100 nanogram per liter.

I dricksvattenprover från Tekniska verkens vattenverk Råberga, där kolfilter är ett av stegen i reningsprocessen, uppmäts nivåerna av både PFAS 4 och PFAS 21 till under 0,2 nanogram per liter under 2023. I prover från vattenverket Berggården har halterna av PFAS 4 och PFAS 21 uppmäts till 2,8 respektive 5,3 nanogram per liter. Vid båda vattenverken visar mätningarna halter som är lägre än de gränsvärden som börjar gälla 2026.

– Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel, och därför är det avgörande att vi bibehåller hög kvalitet på vårt vatten genom att fortsätta hålla oss under de gränsvärden som finns både för PFAS och andra potentiellt hälsofarliga ämnen, säger Jenny Nordenberg.

Tekniska verken tar regelbundet prover på det vatten som används för att producera dricksvatten (råvattnet) och på det färdigproducerade dricksvattnet. Proverna analyseras både utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter och gränsvärden, men också utifrån specifika gränsvärden som Tekniska verken själva satt upp för att bibehålla hög dricksvattenkvalitet.

– Så länge PFAS fortsätter att användas finns alltid en viss risk att halterna ökar i svenska vattentäkter. Det viktigaste gällande PFAS just nu är därför att ämnet förbjuds så att vi inte får något ytterligare tillskott av det i ekosystemet, avslutar Jenny Nordenberg.

Läs de senaste analysrapporterna från Tekniska verkens vattenverk: Analysrapporter Dricksvatten - Tekniska verken
Läs mer om Tekniska verkens vattenverk: Vattenverk - Tekniska verken

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jenny Nordenberg, avdelningschef Process och miljö på affärsområde Vatten och avlopp
Telefon: 013-20 81 37
E-post: jenny.nordenberg@tekniskaverken.se

Foto: Crelle