Analysrapporter för dricksvatten

Vårt eget laboratorium är ackrediterat och tar regelbundet prover på dricksvattnet.

Varje vecka tar vi prover på dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets författningssamling 2001:30. Två gånger per år görs även en så kallad utvidgad kontroll som är betydligt mer omfattande än den normala kontrollen.

Du hittar de senaste rapporterna från Råberga och Berggården i listan nedan.

Läs mer om gällande lagstiftning på Dricksvatten - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Hjälpte denna information dig? Nej