Man dricker vatten i köket

Analysrapporter för dricksvatten

Vårt eget laboratorium är ackrediterat och tar regelbundet prover på dricksvattnet.

Varje vecka tar vi prover på dricksvattnet enligt Livsmedelsverkets författningssamling 2022:12. Två gånger per år görs även en så kallad utvidgad kontroll som är betydligt mer omfattande än den normala kontrollen.

Du hittar de senaste rapporterna från Råberga och Berggården i listan nedan. Rapporterna är inte helt tillgänglighetsanpassade för dig som till exempel använder skärmläsare. Om du har frågor kring innehållet i rapporterna är du välkommen att kontakta Malin Magounakis, Avdelningschef Laboratorium, på telefon 013-20 83 8, eller mejl malin.magounakis@tekniskaverken.se 

Läs mer om gällande lagstiftning på Dricksvatten - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Hjälpte denna information dig? Nej