Nu tas ett samlat grepp om insamlingen av förpackningar

Bild: Avfall Sverige
Pressmeddelande
19 december 2023 07:00
Den 1 januari träder nya regelverk kring förpackningsavfall från hushåll och verksamheter i kraft över hela landet. Det innebär att Tekniska verken, på uppdrag av Linköpings kommun, får ett omfattande ansvar för insamlingen av förpackningar i kommunen – någonting som välkomnas.

– Vi ser att vi kan bidra till att insamlingen av förpackningar blir än mer resurseffektiv och lättillgänglig. Det första steget är att vi från 1 januari tar över ansvaret för de återvinningsstationer som finns i Linköping, och för insamlingen från de flerbostadshus som redan idag har den tjänsten, säger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfallstjänster och Vatten och avlopp.

Sedan sommaren 2022 står det klart att kommunerna gradvis ska ta över ansvaret för förpackningsinsamling i hela Sverige. I Linköpings kommun arbetar Tekniska verken målmedvetet med att skapa goda praktiska lösningar och förutsättningar för detta. Den första milstolpen är att de återvinningsstationer som ofta finns i närheten av livsmedelsbutiker tas över från Förpackningsinsamlingen AB. Städning och snöröjning på återvinningsstationerna kommer att skötas av Linköpings kommun.

– De som besöker återvinningsstationerna kommer förmodligen inte märka så stor skillnad. Den största förändringen sker i kulisserna, där vi på Tekniska verken tillsammans med Linköpings kommun från årsskiftet kommer att ansvara för återvinningsstationerna. Vårt mål är att få till en så resurseffektiv hämtning som möjligt, och samtidigt upprätthålla en bra standard, fortsätter Liselott Myrbråten.

Från 1 januari ansvarar också Tekniska verken för att samla in förpackningar från de flerbostadshus som idag har möjlighet att sortera förpackningar hemma via återvinningsrum eller liknande. I nuläget har cirka 90% av Linköpings flerbostadshus fastighetsnära insamling. Med de nya reglerna ska den siffran stiga till 100% senast 2027.

– De flerfamiljshus som inte har insamling av förpackningar idag och som behöver hjälp eller rådgivning får gärna höra av sig till oss för att tillsammans hitta den bästa lösningen, avslutar Liselott Myrbråten.

I praktiken innebär förändringen att Tekniska verken tillsammans med auktoriserade recyclingbolag kommer att hämta förpackningsavfallet på insamlingsplatserna och köra det till Gärstad avfallsanläggning, där det sedan hämtas av producenterna. Förpackningsproducenterna har, via sina producentansvarsorganisationer, fortfarande kvar ansvaret för att återvinna förpackningarna.

Nya regler för förpackningsinsamling

Regeringen beslutade om nya regler för förpackningsinsamlingen i juli 2022. Beslutet innebär att:

  • Kommunerna tar från år 2024 över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen,
  • så kallad fastighetsnära insamling ska införas för alla hushåll senast 1 januari 2027,
  • förpackningsproducenterna ska fortfarande vara de som betalar och ansvarar för att förpackningsavfallet återvinns,
  • från 2026 ska kommunerna samla in förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som till exempel torg och parker av viss storlek.

Läs mer om de nya reglerna: Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen - Regeringen.se
Hitta din närmsta återvinningsstation: Våra återvinningsstationer - Tekniska verken
Läs mer om insamling av förpackningar i flerbostadshus: Källsortering i flerbostadshus – för fastighetsägare och BRF - Tekniska verken

För ytterligare information, kontakta gärna:

Liselott Myrbråten, affärsområdeschef Avfallstjänster och Vatten och avlopp
Telefon: 013-20 80 43
E-post: liselott.myrbraten@tekniskaverken.se

Bild: Avfall Sverige