Våra återvinningsstationer

Från och med årsskiftet 2024 äger och driver vi alla återvinningsstationer i Linköpings kommun. Där lämnar du dina förpackningar, som till exempel tidningar och plast, dygnet runt. Vi ansvarar för att hålla återvinningsstationerna tömda. Om du märker att en station inte är städad eller snöröjd ansvarar vi tillsammans med Linköpings kommun för det. 

Sortera dina förpackningar på återvinningsstationen

På våra återvinningsstationer kan du lämna förpackningar av:

  • Papper
  • Plast
  • Metall
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Tidningar

Avfall som inte kan lämnas på återvinningsstationen, till exempel förpackningar med farligt avfall, lämnar du på någon av våra återvinningscentraler. Hitta din närmaste återvinningscentral

Frågor och svar

Om det är skräpigt eller fullt vid återvinningsstationen gör en felanmälan till oss →

Från och med 2024 tar vi över ansvaret för insamlingen av förpackningar som till exempel tidningar, plast och metall från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Detta gör återvinningsprocessen enklare och mer effektiv för dig.

Tidigare låg ansvaret för insamlingen av förpackningar hos FTI. Vi tar nu över detta ansvar för att göra återvinningen mer tillgänglig och effektiv för alla, och för att ta ett större miljöansvar.

Nya soptunnor 2026

Som en del av denna förändring inför vi fastighetsnära insamling. Det innebär att du som bor i villa under 2026 kommer att få två nya soptunnor. Dessa soptunnor kommer att ha fyra fack vardera, vilket gör det lättare för dig att sortera ditt avfall hemma. Läs mer om dina nya soptunnor →