FTI:s återvinningsstationer

Alla återvinningsstationer ägs och drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI). På återvinningsstationerna kan du lämna dina förpackningar och tidningar dygnet runt. Det är FTI som har ansvar för att återvinningsstationerna städas och töms.

Frågor och svar om återvinningsstationer

Undrar du var din närmaste återvinningsstation är eller hur du gör en felanmälan om det är fullt eller skräpigt? Här besvarar vi några frågor om återvinningsstationer.

Vi på Tekniska verken är ansvariga för insamling av kommunalt avfall. Förpackningar räknas inte som kommunalt avfall utan går under ett producentansvar. Producentansvar innebär att den som tillverkar, för in, eller säljer en förpackning i Sverige också har ansvar för att den samlas in och återvinns. Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer om producentansvar →

På återvinningsstationen kan du lämna förpackningar av:

  • Papper
  • Plast
  • Metall
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Tidningar

Avfall som inte kan lämnas på återvinningsstationen lämnar du på någon av våra återvinningscentraler.

Om det är skräpigt eller fullt vid återvinningsstationen gör du en felanmälan till FTI.

Gör en felanmälan till FTI →

På FTI:s webbplats kan du söka efter närmsta återvinningsstation.

Om du är osäker på hur du ska sortera kan du ta hjälp av vår sorteringsguide.