Lärare och förälder

Här har vi samlat material, tips och länkar som du som vuxen kan använda tillsammans med barnen.

Miljö

Det ska vara lätt att göra rätt och tillsammans siktar vi mot vår vision - att bli världens mest resurseffektiva region. Här har vi samlat en hel del bra vardagstips som gör ditt liv lite mer resurseffektivt helt enkelt!

Till tipsen.

Gröna Påsen

Med Gröna Påsens hjälp blir dina matrester biogas och biogödsel. Det du behöver göra är att sortera matresterna i den gröna påsen, knyta ihop den och alla andra soppåsar med dubbelknut innan du slänger dem i den vanliga soptunnan.

Utbildningsmaterial och tipspromenadsfrågor (pdf)
Sorteringsguide för Gröna Påsen

Vatten

Linköpings drickvatten produceras vid två vattenverk, Berggården och Råberga. Vattnet tas från Motala Ström respektive Stångån och renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet och hem till dig.
Hur det går till när vi gör dricksvatten
Hur det går till när vi renar avloppsvattnet

El

Vi ser till att elen kommer hem till dig. Men innan dess behöver den produceras.

Hur det går till när vi producerar el via kraftvärmeverken 
Hur det går till när vi producerar el via vattenkraftstationerna .

Fjärrvärme

Ett kraftvärmeverk kan med hjälp av olika bränslen producera både el och värme samtidigt. Oavsett bränsle utnyttjas energiinnehållet mycket bättre än i ett elkraftverk då värmen tas till vara istället för att gå till spillo och blir då mer resurseffektivt.
Så fungerar kraftvärme (film)