Spegel i Katrineholm

På torget vid mötesplatsen Köpmangatan/Hantverkaregatan har vi ställt upp en stor spegel. På den kan du läsa om bra saker vi gör ur miljösynpunkt i kommunen. Här listar vi källorna till de meningarna.

Dina utsläpp av växthusgaser har minskat till hälften sedan 1990

Du hittar siffrorna bakom denna mening i Katrineholm kommuns Miljöbarometer.

Du sparar CO2e (koldixidekvivalenter) motsvarande 750 mils flygresa varje år när du värmer huset med fjärrvärme

Väljer du fjärrvärme undviker du klimatpåverkan med 4 342 kg CO2/år om du, som en genomsnittlig fjärrvärmekund, använder 20 000 kWh/år (Profu). I kraftvärmeverket i Katrineholm gör vi el samtidigt som vi producerar fjärrvärme. Det gör att mindre fossil el, el som produceras i kolkraftverk, till exempel i Tyskland behöver produceras. På så sätt undviker vi klimatpåverkan. Klimatpåverkan undviks också för att vi använder returträ och rester från skogsindustrin som bränsle i kraftvärmeverket istället för att det ligger på deponi eller i skogen och avger metangaser som inte är bra för miljön.

4 342 kg CO2 motsvarar cirka åtta flygresor Linköping-Amsterdam (avståndet mellan Linköping och Amsterdam är 950 km. 8 flygresor multiplicerat med 950 km = 7600 km, avrundat till 750 mil.

Genomsnittligt utsläpp för en flygresa Linköping-Amsterdam: 530 kg CO2 (Trafikverket via Profu)

Varje fjärrvärmekund möjliggör produktion av 2600 kWh el per år.

Katrineholms kommun tillhör de 6 % av Sveriges kommuner som har minst klimatpåverkan enligt Miljöbarometern

Katrineholms kommun är på plats 17 enligt Miljöbarometern (hämtat från tidningen Aktuell Hållbarhet). Antalet kommuner i Sverige är 290. Plats 17 dividerat med antalet kommuner är 6 procent.

Vi har mycket solel

Statistiken bakom denna mening hittar du hos Energimyndigheten.

Vi bytte 10 ton prylar med varandra förra året

Här blev det dessvärre fel siffra. Faktum är att det är mer än 10 ton. Varje år får vi in 30-40 ton prylar per år till loppis på Vika som köps och återanvänds. Under normala omständigheter anordnar vi två loppisar per år. På grund av Corona-viruset så skänkte vi istället sakerna i år till välgörenhetsorganisationer, förutom några utvalda saker som såldes på auktion.

Hjälpte denna information dig? Nej