Farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas på våra bemannade återvinningscentraler Ullstämma, Malmen och Gärstad. Tänk på att förpacka och vid behov märka det väl. Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling.

Avfall som ingår i Farligt avfall