Hushållskemikalier

Farligt avfall

Olika sorters kemikalier så som rengöringsmedel till exempel. Mindre mängder kan lämnas i Elvinn. Lämna i försluten flaska. I återvinningsskåpet Elvinn kan du lämna uttjänta glödlampor, lågenergilampor, batterier, hushållskemikalier och mindre elavfall,

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Elvinn, Återvinningscentral