Hushållskemikalier

Ikon farligt avfall

Olika sorters kemikalier så som rengöringsmedel till exempel.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral