Oljefärg

Farligt avfall

Tänk på att förpacka och vid behov märka det väl. Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling. I återvinningsskåpet Elvinn kan du lämna uttjänta glödlampor, lågenergilampor, batterier, hushållskemikalier och mindre elavfall,

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Elvinn, Återvinningscentral