Sprayflaska

Farligt avfall

Lämna in i försluten förpackning.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral