Pressinbjudan från Tekniska verken: Invigning av Löts solcellspark med plats för betande getter

Löts solcellspark, april 2024
Pressmeddelande
15 maj 2024 07:00
På lördag är det dags att inviga Tekniska verkens solcellspark på Löts Gårdsmejeri. Parken kommer att kombinera elproduktion med getbete, och planeras både bli en demoanläggning för besökare och få en viktig roll i utvecklingen av större anläggningar framåt.

Solparken har skapats i samverkan med EnergiEngagemang som stått för byggnationen, och med Löts Gårdsmejeri, som sedan tidigare arbetar med traditionella hantverksmetoder och nu även kommer att kunna nyttja lokalproducerad el. Kombinationen av elproduktion från solceller, och bete främjar biologisk mångfald och effektiv markanvändning.

Framåt kommer solparken att vara betydelsefull i arbetet med att utveckla liknande anläggningar i större skala. Genom att tre olika typer av system för paneler kombineras; ett vertikalt, ett öst-väst- samt ett sydsystem, blir det möjligt att prova ut vad för väderstreck, placering och paneler som ger mest produktion inför bygget av större parker. Såväl skolklasser och privatpersoner som intressenter inom exempelvis lantbruket ska även kunna besöka parken för att hämta kunskap och inspiration.

Parken blir ovanlig också på det viset att den involverar bete för getter istället för får eller kor, som är betydligt vanligare. Därför har bland annat solpanelerna placerats högre upp än normalt för att minska risken att getterna klättrar på dem.

Vid invigningen, som sker under Östgötadagarna, kommer solparken symboliskt att aktiveras. Efter invigningen finns möjlighet till intervjuer. Media hälsas varmt välkomna!

Datum: lördagen den 18 maj
Tid: klockan 11:00
Plats: Getaberget, Löts Gårdsmejeri

Medverkande: Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken, Mathias Johansson, regional projektutvecklingschef, EnergiEngagemang Sverige AB, Erik Garberg, Löt Gårdsmejeri AB samt Mari Hultgren (S), ordf bygg- och miljönämnden, Linköpings kommun

Mer om Löts solcellspark på tekniskaverken.se

Mer om invigningen samt vägbeskrivning på lot-gardsmejeri.se

Fakta Löts solcellspark

Storlek: 0,7 hektar
Antal getter: omkring 110 getter
Förväntad produktion: 312 MWh per år (motsvarar en genomsnittlig hushållsförbrukning av el inklusive uppvärmning för omkring 15-20 villor under ett år)
Drift: Den färdiga solcellsparken behöver inget drivmedel för att fungera och på så vis skapar den heller inte några bieffekter i form av ljud eller utsläpp
Förväntad livslängd: 40 år
Produktion: Tekniska verken producerar elen, som sedan kommer att distribueras via Bixia

För vidare information, vänligen kontakta:

Johan Sääf, projektutvecklare, Tekniska verken
Telefon: 013-20 92 43
E-post: johan.saaf@tekniskaverken.se 

Katja Nilsson, marknadskommunikatör, Tekniska verken
Telefon: 013-20 81 93
E-post: katja.nilsson@tekniskaverken.se  

Löts solcellspark, april 2024