Löt solcellspark - Linköping kommun

Vi har under våren 2024 byggt klart solcellsparken vid Löt Gårdsmejeri i Gammalkil. Parken är unik då den kombinerar energiproduktion från solceller med betande getter på området. Kombinationen främjar biologisk mångfald och effektiv markanvändning.

Marken som används har traditionellt varit betesmark. Den är nu utrustad med innovativa solpaneler som är anpassade för getternas naturliga beteende. Panelerna är placerade högre upp för att minska risken att getterna klättrar på dem. För att säkerställa detta har paneler testats med klättrande getter. Att kombinera energiproduktion från solceller och betande getter är ovanligt, då det traditionella valet brukar vara får eller kor.

Olika solpaneler testas för framtiden

Parken fungerar som en demopark där vi testar olika typer och placering av solpaneler. I parken används tre olika paneler:

  • Öst-väst-paneler, utformade som små hus 
  • Söderpaneler
  • Helvertikala paneler

Genom att testa olika paneler i olika riktningar kan vi identifiera de mest effektiva lösningarna för framtida solcellsparker. 

Solcellsparken i Löt

Information om parken

  • Storlek: 0,7 hektar
  • Livslängd: beräknas till 40 år 
  • Installerad effekt: 0,4 MW
  • Förväntad produktion: 312 MWh per år

Allmänheten är välkommen att besöka parken för att lära sig mer om vår innovativa lösning och planer på hållbar energi.

Solcellsparken är i stort sett självgående och behöver inget drivmedel, vilket innebär att den inte genererar något buller eller utsläpp.