Belysningsentreprenad

Du får hjälp med nybyggnation eller ombyggnation av er belysningsanläggning - från idé till installation. Allt från uppförande av en helt ny belysningsanläggning och förbätt­ring av vägbelysning, till förändringar av befintlig belys­ning. 

Nybyggnation

Vid nybyggnation bygger vi anläggningen medan ni äger den. Före byggnationen kan vi hjälpa till med ljusdesign och konsultation för att utforma anläggningen på bästa sätt efter era önskemål. När anläggningen är klar kan vi även sköta löpande underhåll och felavhjälpning.

Ombyggnation

Det kan räcka med små kom­pletteringar eller förändringar för att få en äldre belysningsanläggning som fortfarande fungerar i toppklass igen. Det finns dessutom ofta stora möjligheter att mins­ka elanvändningen och förbättra ljusupplevelsen i äldre anläggningar genom enkla justeringar.

Vi kan även hjälpa er att byta ut era gamla armaturer.

Stolprenovering

Rostiga belysningsstolpar är ett stort problem i Sverige och upp emot var 20:e stolpe bedöms vara i akut behov av utbyte. Har ni problem med rostiga stolpar som borde ersättas så har vi lösningen. Hela stolpen behöver inte byta ut, utan vi kan hjälpa till att laga den befintliga. 

Vi har patent på en metod som gör det möjligt att åtgärda problemen för en bråkdel av kostnaden för ett stolpbyte och som dessutom är bättre ur miljöhänsyn. Genom att kunna åtgärda stolparna minskar resursåtgången för ma­terial, transporter och de tidigare miljökostnaderna för att ta hand om uttjänta stolpar.

Kontakta mig!

Vilken tjänst vill du veta mer om?
Hjälpte denna information dig? Nej