Bo- och samhällsexpo 2017

Snart står Vallastaden klar – visionen om en nytänkande, småskalig stadsdel med människan i centrum har blivit verklighet.

Under tre veckor i september 2017 visas hela Vallastaden upp. Kvarter, gator och torg fylls av aktiviteter och underhållning. 70 bostäder kommer att presenteras genom hemutställningar. Särskilda bransch- och konferensdagar ger plats för samhällsdebatt och nätverkande.

Tekniska verken i Vallastaden

Under Vallastadens Bo- och samhällsexpo den 2-24 september 2017 kommer vi att finnas på plats så att Linköpingsborna, branschfolk och andra intresserade kan få se och lära mer om hur den nya stadsdelen fungerar.

I Vallastaden har vi utvecklat en innovativ lösning, i form av ett unikt kulvertsystem som skapar nya möjligheter för infrastrukturlösningar i flera avseenden.

Resultatet är att samtliga ledningar – el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug samlas i en 2,2 meter i diameter stor kulvert. Det enda som ligger utanför är dagvattenledningarna. Den här lösningen gör att ledningsinfrastrukturen tar mindre plats och dessutom är 100 procent återvinningsbar. Dessutom gör den patentsökta, prefabricerade, kulverten i Vallastaden att mer värdefull mark kan bebyggas och att gator sällan behöver grävas upp vid framtida underhåll. Totalt har vi i Vallastaden lagt ner 1 800 meter kulvert. 

Besök vår utställning Drivkraft

I vår temautställning Drivkraft som kommer att visas upp under bo- och samhällsexpot, vill vi belysa problem som vi alla står inför med klimathot och ökade klimatpåfrestningar. Tillsammans kan vi göra nytta men det krävs mod, engagemang och drivkraft för att kunna göra skillnad och förändra den värld vi lever i. Drivkraft vill visa på problemen, men också komma med lösningar, visa innovationer och ge en inblick i vad det är Tekniska verken gör, varje dag, dygnet runt, år efter år.

Vad händer när 5000 hushåll blir utan el efter stormen Helga? Vad är egentligen ett kretslopp, hur kan allting gå runt, och varför spelar det någon roll om jag slänger tops i toaletten? Hur kan jag som invånare i Linköping faktiskt göra någon skillnad för klimatet?

Besök oss, lär dig mer både om Tekniska verken, men även om vad du själv kan göra för att hjälpa vår planet att bli en grönare och mer resurseffektiv sådan.

Virtual reality-upplevelse

I utställningen kommer du genom VR (virtual reality) att får du ”gå ner” i vår infrakulvert som sträcker sig under hela Vallastaden. Arbetsbiet Billy kommer att guida dig runt under marken. 

Bio-stund

Upplev en stund av lugn, gåshud och aha-upplevelse. Slå dig ner i en skön stol och låt dig inspireras och fördjupas av Tekniska verken och vad vi gör tillsammans för att bli världens mest resurseffektiva region. Och hur går det egentligen till? Hur får du ditt varma duschvatten på morgonen, hur kan det ha blivit värme av din gamla gymnastiksko? 

Visualiseringsbord

Tekniska verken finns på massor av ställen, både i Vallastaden men även i övriga Linköping. Ett visualiseringsbord förklarar på ett enkelt och tydligt sätt flera av våra nyttigheter och funktioner i samhället. Vi ligger inte bara bredvid E4:an, utan vi är verksamma runtomkring i hela staden, och även i Katrineholm. Hos oss kommer du att kunna klicka dig runt på kartorna i visualiseringsbordet för att fördjupa dig mer i var och hur Tekniska verken är inblandade i allas vår vardag, varje dag, året om.

Kontakta oss för mer information

 Johan Böök

Public Affairs, Tekniska verken i Linköping AB
013-20 82 62


Föreläsningar

Varje dag under expot hålls intressanta och aktuella föreläsningar och paneldebatter. Tekniska verken deltar i ett flertal. Alla programpunkter ingår i branschbiljetten. Läs mer på Vallastaden2017.

Energibolagens roll i den smarta staden

Klas Gustafsson, vice vd Tekniska verken

Som leverantörer av en mängd nyttigheter spelar energibolagen en viktig roll i framtidens smarta städer. På detta seminarium kommer du får höra tre goda exempel på hur energibranschens arbetar inom smart stadsutveckling. Efter föredragen följer en paneldiskussion med deltagarna.

13 september 14:15
Stora salen, Branschtältet

Minitalks

Elbilsladdning och biogas – fungerande lösningar idag och i framtiden

Martin Hakfelt, affärsutvecklare Tekniska verken och Jenny Danell, försäljningsansvarig Svensk Biogas

I över 20 år har vi i Linköping satsat på ett resurseffektivt transportsystem baserat på biogas - av avfall tillverkas ett klimatsmart drivmedel. För två år sedan satsade Tekniska verken även på elbilsladdning - bolaget är delägare i laddoperatören CLEVER och utbyggnad av publik laddinfrastruktur pågår.

Vi berättar om vikten av flera förnybara drivmedel för att uppnå en fossilfri fordonsflotta.

Måndag 4 september kl 12.00
Måndag 11 september kl 12.00
Måndag 18 september 12.00
Fredag 22 september kl 13.30

Lilla salen, Branschtältet

Hot Remote – förbättrad fjärrvärmedrift med IoT

Karolina Falk, affärsutvecklare Tekniska verken

Hot Remote är ett utvecklingsprojekt där vi med hjälp av IoT-lösningar kopplar upp Vallastadens fjärrvärmenät i realtid för förbättrad drift. Vi berättar om lösningen och dess möjligheter.

Fredag 15 september 13.30
Måndag 18 september 13.30
Lilla salen, Branschtältet

Infrakulvert Vallastaden

Johan Sedin, kommersiellt ansvarig för Infrakulvert Vallastaden och Gunnar Rydin, projektledare.

Infrakulvert Vallastaden är en samlad plats för all underjordisk infrastruktur i stadsdelen. En unik lösning som möjliggör snabb och effektiv installation samtidigt som den underlättar för framtida drift och underhåll. Vi berättar om bakgrunden till projektet och hur det fungerar.

Varje vardag
12:30 – Måndag, onsdag och fredag
14:30 – Tisdag och torsdag
Lilla salen, Branschtältet

Läkemedelsrening av avloppsvattnet från Vallastaden

Björn Eriksson, avdelningschef för Nykvarns reningsverk

Tekniska verken bygger landets första permanenta fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet. Med hjälp av ozon beräknas stora delar av läkemedelsresterna som lämnar kroppen kunna renas bort. Här berättar vi om hur det går till och vad det innebär för avloppsvattnet från Vallastaden och Linköpings övriga stadsdelar.

Torsdag 7 september 10:30
Torsdag 14 september 10:30
Torsdag 21 september 10:30
Lilla salen, Branschtältet

 

Hjälpte denna information dig? Nej