Loppis på Vika

Dags för vårens Vikaloppis 18 maj

Den 18 maj öppnar vi upp grindarna för att tillsammans se till att prylar får ett nytt hem. Alla intäkter kommer att gå till Katrineholms simsällskap. Loppisen pågår från klockan 09.00-13.00 och grindarna till anläggningen öppnar klockan 08.20. Mellan klockan 09.00-10.00 är entréavgiften till loppisen 20 kronor, och från klockan 10.00 är det fri entré. Barn upp till 12 år går in gratis hela dagen.

Loppisen anordnas två gånger om året

Två gånger om året anordnar vi en loppis på Vika återvinningscentral i Katrineholm där intäkterna skänks till en lokal förening eller organisation. På höstens Vikaloppis som anordnades den 16 september 2023, bidrog de ca 800 besökarna till att 85 211 kronor kunde skänkas till Katrineholms bågskytteklubb. 

På loppisen säljer vi främst prylar, men inga möbler på grund av platsbrist i loppislokalen. Möbler som lämnas in skänks istället till de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med. 

Miljönär-märkt loppis

Loppisen på Vika är Miljönär-märkt. Märkningen syftar till att uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet.

Märkningen har tagits fram av Avfall Sverige med förhoppningen att inspirera till en hållbar konsumtion.

Kontakta oss för mer information 

Om du har några frågor om våra loppisar är du välkommen att kontakta oss på telefon 0150-579 52 eller e-post vika@tekniskaverken.se