Tidningar och förpackningar

Tidningar och förpackningar källsorteras från övrigt hushållsavfall och lämnas på återvinningsstationer eller i återvinningsrum som ofta finns vid flerbostadshus.

Tidningar

I tidningsbehållarna lämnar du tidningar, broschyrer, reklamblad och kataloger mm.

 • Töm ur påsarna och lämna tidningarna lösa i behållarna.Papperspåse sorteras som pappersförpackning och plastpåse som plastförpackning. 

Tidningar återvinns till...
...nytt tidningspapper, toalettpapper och hushållspapper. Fibrerna i pappret kan återvinnas upp till ca sju gånger. Att producera papper av returpapper spar energi vid tillverkningen. Det behövs bara drygt hälften av all den energi som åtgår vid pappersproduktion av nya träråvaror.

Pappersförpackningar

I behållarna för pappersförpackningar lämnar du tex tvättmedelskartonger, pastakartonger, pappersrullar, omslagspapper, wellpappkartong, papperspåsar.

 • Lämna förpackningar som till mer än hälften består av papper. 
 • Skölj ur vid behov. Lämna tomma och torra förpackningar. 
 • Dela på förpackningar som består av flera material om det är möjligt. Sortera dem därefter bland de återvinningsmaterial där de hör hemma.
 • Platta till förpackningarna för att spara utrymme i behållare och vid transport

Pappersförpackningar återvinns till...
...kartong, ytskikt på gipsskivor, wellpapp. Fibrerna i pappret går att återvinna ca sju gånger innan de slits ut. När papprets fibrer så småningom blir utslitna kan de energiåtervinnas eller komposteras.

Förpackningar av färgat och ofärgat glas

Det finns två insamlingsbehållare, en för ofärgade och en för färgade glasförpackningar.

 • Skilj på färgat och ofärgat glas. De återvinns var för sig och glas som en gång färgats kan inte avfärgas. 
 • Ta bort lock och kapsyler och lägg dem bland de återvinningsmaterial de hör hemma. De detaljer som är svåra att ta bort kan sitta kvar.
 • Ju helare glaset är desto lättare är det att avskilja de material som inte hör hemma bland glaset i återvinningsprocessen.
 • Lägg aldrig lampor, lysrör, porslin, keramik, spegelglas eller fönsterglas i glasbehållarna.

Glasflaskor och burkar återvinns till...
...glasflaskor, glasburkar, isoleringsmaterial och tillsatsmedel för betong. Glas kan smältas ned och omformas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Dessutom sparas både energi och nya råvaror.

Metallförpackningar

I behållarna för metallförpackningar lämnar du konservburkar, dryckesburkar -utan pant, aluminiumfolie, sprayburkar, färgburkar som är tomma och torra, tuber för t ex kaviar, lock och kapsyler.

 • Skölj ur vid behov. Lämna tomma och torra förpackningar.
 • Ta bort lock och korkar. Dessa sorterar lösa i behållaren med den typ av återvinningsmaterial som de tillhör t ex med plastförpackningar eller metallförpackningar.
 • Då förpackningen inte går att rengöra, som t ex tuber, kan du låta korken sitta kvar på förpackningen.
 • Stoppa in vassa lock ifrån konservburkar i förpackningen.
 • Platta till förpackningar som lätt kan pressas ihop, du hjälper då till att spara utrymme i både behållare och transportfordon.
 • Burkar som innehållit färg/lim lämnas till metallåtervinning om de är tomma och torra. Innehåller de färg- eller limrester ska de lämnas till en bemannad återvinningscentral där farligt avfall samlas in.

Metallförpackningarna återvinns till...
...nya metallförpackningar, motordelar och olika detaljer som används i byggindustrin. Om inte metallen förorenas kan den återvinnas om och om igen utan att kvaliteten försämras. Det är möjligt att spara stora mängder energi genom att återvinna begagnat stål och aluminium jämfört med att tillverka nytt. Det går t ex åt 95% mindre energi att tillverka aluminium av återvunnet material än av ny råvara.

Plastförpackningar

I behållarna för plastförpackningar lämnar du flaskor (ej pant) för t ex ketchup, senap, schampo, rengöringsmedel, saft, burkar, glasslådor, dunkar, plastpåsar och frigolittråg mm.

 • Skölj ur vid behov. Lämna tomma och torra förpackningar.
 • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer som lätt går att skilja ifrån förpackningen. Om dessa är av plast lägger du dem lösa i behållaren. På tuber som är svåra att rengöra låter du korken sitta kvar.

Plast återvinns till...
...bullerplank, parksoffor, bärkassar och sopsäckar mm.

Vill du veta mer?

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för insamlingen av tidningar och förpackningar via återvinningsstationer

Hjälpte denna information dig? Nej