Hårdplast

Hårdplast

Lämnas i containern för hårdplast på återvinningscentralerna Ullstämma, Malmen och Gärstad. Exempel på hårdplast är bildelar av plast, plastpallar, plastbackar, plastmöbler, pulkor, plasthinkar, blomkrukor, plaströr.

Avfall som ingår i Hårdplast