Plastförpackningar

Plastförpackningar

Frigolit, schampoflaskor, tandkrämstuber med mera.

Avfall som ingår i Plastförpackningar