Färgade eller ofärgade glasförpackningar

Ikon glas

Färgade och ofärgade glasförpackningar.

Avfall som ingår i Färgade eller ofärgade glasförpackningar

  • Avfall
    Lämnas här
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation