Metallförpackningar

Ikon metallförpackning

Aluminiumförpackningar, kaffekapslar, konservburkar med mera.

Avfall som ingår i Metallförpackningar

 • Avfall
  Lämnas här
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation