Invasiva växter

Illustration invasiva växter

Invasiva växter lägger du i tätt förslutna dubbla säckar. Meddela personalen på återvinningscentralen att du ska slänga en invasiv växt. Avfallet ska vägas innan du lämnar det i containern till förbränning.

Avfall som ingår i Invasiva växter