Pant

Ikon pant

Burkar och pet-flaskor. Det finns oftast en pantstation i olika livsmedelsbutiker.

Avfall som ingår i Pant