Asbest

Ikon asbest eller eternit

Asbestskivorna förpackar du med plast som sluter tätt om skivorna.

Avfall som ingår i Asbest