Elavfall

Ikon elavfall

Datorer, hushållsapparater med mera. Till elavfall räknas kasserade saker som har sladd eller drivs med batteri. Det vill säga saker som lyser, blinkar eller låter.

Avfall som ingår i Elavfall