Restavfall i soppåsen

Hushållssopor

Blöjor, kuvert, servetter med mera.

Avfall som ingår i Restavfall i soppåsen