Stickande och skärande avfall

Stickande och skärande avfall som trasigt glas, rakblad, nålar och porslinsskärvor förpackas väl innan det slängs i vanliga soppåsen. Ett tips är lägga det i en mjölkkartong. 

Kanyler

Vid uttag av läkemedel som injiceras tillhandahåller apoteken en kanylhållare. Det är endast i denna särskilda behållare som kanylerna får lämnas in. Fylld behållare lämnas in på apoteken eller till en bemannad återvinningscentral.

Hjälpte denna information dig? Nej