Läkemedel

Läkemedel lämnas till apotek

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller i vanliga soppåsen. Lämna överblivna läkemedel till apotek för omhändertagande. 

Kanyler

Vid uttag av läkemedel som injiceras tillhandahåller apoteken en kanylhållare. Det är endast i denna särskilda behållare som kanylerna får lämnas in. Fylld behållare lämnas in på apoteken eller till en bemannad återvinningscentral.

Återvinn förpackningarna

Tomma tablettkartor och förpackningar sorteras till materialåtervinning. 

Hjälpte denna information dig? Nej