Sortera mera

Visst är det skönt med ordning och reda? Var sak har sin plats - även det du slänger. Så gör en insats för miljön och ditt välbefinnande. Sortera mera. 

Att Linköpingsborna tycker att det är viktigt med källsortering råder det ingen tvekan om. Det visar en attitydundersökning där 93 procent av Linköpingsborna svarar att de tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att källsortera avfall för återvinning. 

Med en så positiv inställning kan man komma långt! Om alla blev fullfjädrade sorteringsproffs skulle Linköpingsbornas vanliga soppåse med restavfall kunna bli en tredjedel så stor som den är idag. 

Så därför vill vi pusha för att fler saker ska hitta till rätt ställe. Och visst får man en skön känsla i magen när saker och ting faller på plats? Var rädd om resurserna och sortera mera.

Nu är det lätt att sortera rätt

Funderar du på var du ska slänga dina trasiga gympaskor? Och vad är det egentligen som ska sorteras i Gröna Påsen? Du får svaren i vår sorteringsguide. Skriv in det som du inte längre behöver så ser du hur det ska sorteras och var du lämnar avfallet. Testa sorteringsguiden!

Var sak har sin plats och det gäller inte minst plastförpackningar!

Du vet när man alltid får frågan om vi vill köpa till en påse i affären? Och du istället för att bara få en påse i handen får göra ett medvetet val. Hur bra skulle det inte vara om någon ställde en fråga när vi är på väg att slänga plastförpackningar i vanliga soppåsen? Var sak har sin plats och när du lämnar plastförpackningar till återvinning ger du dem en chans till att användas på nytt i en ny produkt.
Bra att tänka på när du sorterar: 

 • Sortera både hårda och mjuka plastförpackningar i samma behållare.
 • Ta bort lock, kapsyler och andra detaljer som lätt går att skilja ifrån förpackningen och lägg dem lösa i behållaren. Om de är av plast förstås! 

Visste du att:

Vissa plastmolekyler kan användas 6-7 gånger innan de är utslitna. Och sen kan de energiåtervinnas till fjärrvärme och el.

Glas kan återvinnas igen och igen. Och igen.

I Sverige är vi världsbäst på glasåtervinning. Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst om man bara sorterar rätt. För att få det att fungera så här världsbra, är det viktigt att:

 • Sortera färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig. 
 • Lämna kapsyler och skruvkorkar där de hör hemma, i insamlingen för metallförpackningar. 
 • Bara sortera burkar och flaskor av glas i glasåtervinningen. Annat glas och skräp ställer till det i återvinningen.

Visste du att:

Färgat och ofärgat glas hålls isär hela vägen fram tills de blir till nya burkar och flaskor. Bilarna som hämtar glas har minst två fack, så att färgat och ofärgat glas kan hållas åtskilt under transporten.

Det går aldrig att göra färgat glas ofärgat.

Andra typer av glas som till exempel fönsterglas och kristallglas kan innehålla tungmetaller.

Lågenergilampor innehåller kvicksilver och hör inte hemma i glasåtervinningen. 

Glas kan återvinnas till nya förpackningar eller mineralull.

Få snurr på metallen

När man gör förpackningar av återvunna stålförpackningar, istället för ny råvara från järnmalm, går det åt 75 procent mindre energi. Är förpackningen av aluminium blir besparingen av energi 95 procent. Till återvinning av metallförpackningar lämnar du till exempel: konservburkar, kaviartuber, kapsyler och lock.

Visste du att:

 • Om alla skulle lämna sina kapsyler till återvinning så räcker stålet till 2200 nya bilar.
 • Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. 
 • Burkar som innehållit färg/lim lämnas till metallåtervinning om de är tomma och torra. Har de färg- eller limrester kvar lämnas de till bemannad återvinningscentral och insamling av farligt avfall.


Låt pappersförpackningarna få nytt liv

Papperet i förpackningar som till exempel flingpaket och mjölkkartonger kan återvinnas för att göra ny pappersmassa 5-7 gånger, innan pappersfibrerna blir för spröda. Sen kan resterna rötas till biogas. Eller energin tas tillvara i ett kraftvärmeverk. 

Visste du att:

 • Tre av fyra pappersförpackningar återvinns.
 • Var tredje pappersförpackning i en livsmedelsbutik är idag gjord av återvunnen fiber. 
 • Genom att använda återvunnen fiber, jämfört med ny råvara, minskar energiåtgången med 70 procent. 
 • Tyvärr källsorteras inte alla pappersförpackningar, ungefär 30 procent hittar inte till återvinningsbehållarna. 
 • En tom mjölkförpackning rymmer minst fem ihopvikta.
 • Om förpackningen består till mer än hälften av papper, ska den sorteras som pappersförpackning.

Källa: Förpacknings och tidningsinsamlingen ftiab.se 

 

Hjälpte denna information dig? Nej