Examensarbeten

Evaluating digestate processing methods at Linköping biogas plant: A resource efficient perspective

Linnea Eriksson och David Runevad, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik, 2016
Läs mer

Microalgae: A Green Purification of Reject Water for Biogas Production

Sandra Waern, Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, 2016
Läs mer

Resurseffektiv energieffektivisering av flerbostadshus: Frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme

Olle Gustafsson och Johan Karlsson, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem, 2015. 
Läs mer 

Lagringstidens påverkan på metanpotentialen i matavfall
Emil Hellman, Linköpings universitet, Tema Miljöförändring, 2015.
Läs mer

Modellering av kemfällning i försedimentering för avloppsvatten, genom att använda distribuering
av sedimentationshastigheter för suspenderade partiklar.
Emma Lundin, Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, 2014.
Läs mer

Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem: Med fokus på väderlekens påverkan på ett markvärmesystems energibehov och potentiella styrmetoder för markvärme
Simon Nyberg, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem, 2014
Läs mer

Gips: Miljöproblem eller resurs?
Matilda Jonsson, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle, 2013
Läs mer

Bioavailability and effects of cobalt sulfide in biogas co-digestion
Jesper Lundgren, Linköpings universitet, TEMA, 2013

Kostnader vid reparation av vattenläckor i Linköpings kommun
Adam Alesand, Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, 2013
Läs mer

Inventering och bedömning av förorenade områden inom division Energi, Tekniska verken i Linköping
Karin Larsson, Linköpings universitet, Industriell Miljöteknik, 2012
Läs mer

Mechanism of zeolite activity in biogas co-digestion
Anna Hansson, Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, 2011
Läs mer

Evaluation of magnetic biomass carriers for biogas production
Moestedt, J, Master of Science, Linköping University, Linköping, 2010

Effekter av Zeoliter i Biogasproduktion
Erik Nordell, Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Teknisk biologi, 2009
Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping
Per Ågren, Peter Wimble, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, 2009
Läs mer

Termofil rötning av drankvatten
Heli Wiberg, Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, 2007
Läs mer

Biogasproduktion genom tvåstegsrötning av drankvatten
Sara Hallin, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle, 2008
Läs mer

Ultrasonic treatment of sewage sludge in order to increase biogas yields
Anders Ek, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle, 2005
Läs mer

Fault detection of hourly measurement in district heat and electricity consumption
Andreas Johansson, Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik, 2005
Läs mer

Hjälpte denna information dig? Nej