Pär Kaller avgår som vd för Bixia

Pär Kaller, affärsområdeschef Elhandel
Pressmeddelande
29 januari 2024 12:21
Pär Kaller väljer att avsluta sin anställning som vd för elhandelsbolaget Bixia, med omedelbar verkan. Rekryteringen av hans efterträdare inleds omgående och en tillförordnad vd kommer att utses inom kort. Fram till dess leds bolaget av vice vd Magnus Reitersjö.

Pär Kaller har drivit Bixia, ett helägt dotterbolag i Tekniska verken i Linköping, i snart sju år. Under dessa år har han tillsammans med sina medarbetare vänt ett kraftigt negativt resultat till ett starkt positivt. Pär Kaller har även varit chef för Tekniska verken-koncernens affärsområde Elhandel, och i den rollen ingått i koncernledningsgruppen.

– Jag vill rikta ett stort tack till Pär Kaller för hans värdefulla insatser. Pär har framgångsrikt lotsat Bixia in i det nya energilandskapet där vi har en elmarknad i stor förändring. Detta har gett oss en stark position för att klara utmaningarna för en hållbar och resurseffektiv framtid, säger Bixias styrelseordförande tillika tf vd för Tekniska verken-koncernen, Klas Gustafsson. 

Beslutet grundar sig i att Pär Kaller upplever det inte finns ett hundraprocentigt förtroende för företagsledningen i samtliga delar av Bixia. Därför anser han att någon annan bör leda företaget vidare framåt.

– Redan i somras hade jag tillsammans med alla fantastiska medarbetare inom Bixia uppnått de mål vi hade när jag tillträdde som vd, och jag började bli redo att gå vidare. Jag ville dock ta mitt ansvar och invänta att en pågående utredning kring våra avtalsvillkor skulle bli klar. Detta har nu skett, och då är det dags för mig att ta ett nytt ansvar genom att säkerställa ett nytt ledarskap, säger Pär Kaller.

Presskontakt: 
Telefon: 013-20 91 40
E-post: press@tekniskaverken.se 

Pär Kaller, affärsområdeschef Elhandel