Nya smartare elmätare till MSE:s kunder i Mjölby

Foto: Crelle
Pressmeddelande
23 januari 2024 07:15
Under första halvåret 2024 kommer alla kunder som är anslutna till MSE:s (Mjölby-Svartådalen Energi) elnät i Mjölby att få nya elmätare. Detta kommer bland annat att öppna upp nya möjligheter för kunderna vad gäller att kunna följa sin effekt- och elanvändning.

För att möta framtiden och en växande kommun arbetar MSE, som ingår i Tekniska verken-koncernen, löpande med att förstärka elnätet. Som ett led i detta kommer alla elmätare i MSE:s elnät i Mjölby att bytas ut under 2024, med start i februari. Utbytet sker både för att kunna tillmötesgå kommande myndighetskrav, och med målet att ge kunderna förutsättningar för att enklare kunna hålla kolla på sin effekt- och elförbrukning.

– Det känns väldigt roligt att vi inom kort kommer att påbörja arbetet med att installera nya elmätare i Mjölby. Elförbrukning är ett område där intresset har ökat kraftigt under de senaste åren, och med det också ett ökat behov för kunden av att kunna hålla sig uppdaterad om sin effekt- och elanvändning. Jag hoppas att våra kunder kommer att uppleva detta som ett lyft, säger Jesper Hagbom, vd Elnät, Tekniska verken och MSE.

De nya, smarta, elmätarna är förberedda för att kunden genom en HAN-port ska kunna koppla på funktioner som möjliggör att se sin effekt- och elförbrukning i nära realtid. Detta kan nyttjas för att få bättre kontroll och nya insikter rörande förbrukningen, samt underlättar för klimatsmart elanvändning. Mätarna är även förberedda för att man ska kunna producera egen el, genom att exempelvis ansluta solceller.

– Förutom att kunden själv kommer att få ökade möjligheter att följa och påverka sin effekt- och elanvändning, hjälper informationen från de nya elmätarna oss även i vårt arbete med att analysera användningen i elnätet på nya sätt. I förlängningen bidrar detta till att kunna utveckla nätet smartare, vilket kommer kunderna till godo över tid. Mätarna gör oss även ännu bättre på att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott, säger Jesper Hagbom, vd Elnät, Tekniska verken och MSE

Totalt kommer omkring 12 500 mätare att bytas ut. Kostnaden för bytet ingår i kundens elnätsavgift.

Information från MSE om de nya elmätarna
https://www.mse.se/tjanster/elnat/elmatare-elforbrukning/

Energimarknadsinspektionens information om de nya kraven, som träder i kraft 2025
https://ei.se/bransch/matning-av-el/funktionskrav-elmatare

För vidare information, kontakta gärna:

Jesper Hagbom, vd Elnät, Tekniska verken och MSE
Telefon: 013-30 86 60
E-post: jesper.hagbom@tekniskaverken.se

Foto: Crelle