Toppnotering för Tekniska verkens åltaxi

Pressmeddelande
28 december 2023 08:39
Sedan 2011 genomför Tekniska verken en årlig infångning och transport av ålar förbi vattenkraftverken i Motala ström. I år har rekordmånga ålar fångats in och fått skjuts förbi vattenkraftverken, ännu fler än det tidigare rekordåret 2022.

Att transportera ål förbi vandringshinder är en av flera insatser som Tekniska verken utför att för att bidra till att bevara ålbeståndet. I 12 år har Tekniska verken frivilligt engagerat sig i Krafttag ål, ett initiativ där Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kraftbolag arbetar för att värna om ålens överlevnad. 

Insatsen går till så att tre lokala yrkesfiskare för Tekniska verkens räkning fiskar upp lekmogna ålar i Sommen, Roxen och Glan. Ålarna fiskas med bottengarn, ett slags stora ryssjor, från sjöarna och körs sedan i särskilda tankar till Bråviken eller Stegeborg. Där släpps de ut för att fortsätta sin vandring mot Sargassohavet.  

Under 2023 har nästan 8,2 ton – totalt 6010 ålar, fått passera förbi Tekniska verkens vattenkraftverk på ett enkelt sätt. Den tidigare rekordsiffran från 2022 var drygt 7,6 ton, motsvarande 5757 ålar. 

– Att bevara ålen är en fråga vi måste arbeta med både nu och på sikt. Den insats vi gör genom att flytta ålar förbi vattenkraftverken är viktig, men ännu viktigare är att vi i branschen jobbar med hur vi kan bygga passager och underlätta för ål och övriga fiskar och inte påverka den biologiska mångfalden negativt, säger Jakob Bergengren, miljöingenjör på Tekniska verken. 

Av de 6010 ålar som fått skjuts i år har 25 även fått satellitmärken. I samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, satellitmärktes ålarna för att möjliggöra insamling av data om ålarnas resa från Bråviken till Saragassohavet. I september 2024 – omkring ett år efter att ålarna släpptes ut i Bråviken – kommer märkena att flyta upp till ytan och skicka tillbaka den data som samlats in, vilket ger Tekniska verken och SLU möjlighet att lära sig ännu mer om ålens komplicerade livscykel.  

Fakta vattenkraft, Tekniska verken:
Tekniska verken-koncernen äger 20 vattenkraftverk i tre olika vattendrag i Motala ströms avrinningsområde. Vattenkraften står för ungefär en tredjedel av koncernens elproduktion under ett år, en produktion som är avgörande för att möta samhällets behov av el. 

För mer information, kontakta gärna:

Jakob Bergengren, fiskeribiolog och miljöingenjör, Tekniska verken
Telefon: 070-356 46 05
Epost: jakob.bergengren@tekniskaverken.se