Höjning av elnätspriset i Linköping, Mjölby och Katrineholm från årsskiftet

Foto: Crelle
Pressmeddelande
13 december 2023 12:21
Efter att Tekniska verken tillfälligt kunde sänka elnätspriserna mellan juli och december i år, krävs nu en prishöjning, främst för att det ska bli möjligt att öka kapaciteten i elnätet. Den 1 januari 2024 börjar de nya priserna att gälla. Totalt sett handlar det om en genomsnittlig höjning på cirka fem procent, jämfört med ordinarie prislista.

Tekniska verken arbetar kontinuerligt med att underhålla, förstärka, förnya och bygga ut elnätet. För att säkerställa en ständig tillgång till el för alla och möta samhällets krav på elektrifiering, står man inför stora investeringar under de kommande åren. 

– Vi behöver fördubbla våra investeringar under kommande 5-10-årsperiod för att utveckla elnätet enligt de krav som ställs i en alltmer elektrifierad vardag. Det rör sig om många miljarder kronor och är en förutsättning för att vi tillsammans ska klara av omställningen enligt de uppsatta klimatmålen, säger Peter Ols, elnätschef på Tekniska verken-koncernen. 

Peter Ols understryker vikten av att både spara på el och använda den jämnt över dygnet. På så sätt kan belastningen på elnäten minska och Tekniska verken behöver inte bygga ett tyngre elnät än nödvändigt, vilket på sikt skulle kunna medföra onödigt ökade kostnader för kunden.

–Jag vill verkligen ge en eloge till alla våra kunder som bidrar till att sänka sin energianvändning och sina förbrukningstoppar. Det blir vinster utifrån tre perspektiv: mindre belastning på elnäten, ökad miljövinst samt en lägre kostnad över tid för kunden, säger Peter Ols. 

Andra faktorer som påverkar prisutvecklingen är exempelvis löpande underhåll, kostnader för att transportera el genom elsystemet samt det förändrade omvärldsläget med ökat fokus på att upprätthålla ett säkert elnät.

FAKTA - PRISEXEMPEL 

Genomsnittlig prisförändring från och med 1 januari 2024 för hushåll och andra kunder med en säkringsstorlek upp till 63A, fördelad på både fast årsavgift och rörlig energiavgift:

Katrineholm

Jämfört med ordinarie prislista (dvs tar ej hänsyn till tillfälliga prissänkningen under det senaste halvåret) handlar det om en höjning med cirka fem procent.

Kund

Årskostnad före

Årskostnad efter

Förändring i kr per mån

En lägenhet med förbrukning på 2 000 kWh (16A)

2 506 kr

2 638 kr

Cirka 11 kr

En villa med förbrukning på 5 000 kWh (16A)

5 780 kr

6 075 kr

Cirka 25 kr

En villa med elvärme, med förbrukning på 20 000 kWh (20A)

11 380 kr

11 920 kr

Cirka 45 kr 

Linköping

Jämfört med ordinarie prislista (dvs tar ej hänsyn till tillfälliga prissänkningen under det senaste halvåret) handlar det för om en höjning med cirka fyra procent.

Kund

Årskostnad före

Årskostnad efter

Förändring i kr per mån

En lägenhet med förbrukning på 2 000 kWh (16A)

2 116 kr

2 190 kr

Cirka 6 kr

En villa med förbrukning på 5 000 kWh (16A)

3 615 kr

3 730 kr

Cirka 10 kr

En villa med elvärme, med förbrukning på 20 000 kWh (20A)

8 620 kr

8 870 kr

Cirka 21 kr

Mjölby

Jämfört med nuvarande prislista handlar det om en höjning med cirka fyra procent.

Kund

Årskostnad före

Årskostnad efter

Förändring i kr per mån

En lägenhet med förbrukning på 2 000 kWh (16A)

2 059 kr

2 146 kr

Cirka 7 kr

En villa med förbrukning på 5 000 kWh (16A)

4 309 kr

4 495 kr

Cirka 16 kr

En villa med elvärme, med förbrukning på 20 000 kWh (20A)

10 345 kr

10 790 kr

Cirka 37 kr

Mer information om Tekniska verken-koncernens elnätspriser för 2024:

Priser och avtalsvillkor 2024 - MSE

Priser och avtalsvillkor för elnät - Tekniska verken

För ytterligare information kontakta gärna:

Peter Ols, elnätschef på Tekniska verken-koncernen och vice vd för Tekniska verken i Linköping Elnät AB
Telefon: 013-20 80 76 
E-post: peter.ols@tekniskaverken.se

Foto: Crelle
Pressjour - för journalister