Ny prismodell med effektavgift för elnätet

Foto: David Einar
Pressmeddelande
05 december 2023 10:47
För att stimulera en jämn elanvändning och ett effektivt nyttjande av elnätet, inför Tekniska verken en ny prismodell för elnätskunder i Katrineholm, Linköping och Mjölby. Införandet sker successivt under 2024–2026, med start i Katrineholm under våren 2024.

Alla elnätsföretag i Sverige ska ha infört prismodeller som innehåller en effektavgift senast den 1 januari 2027. Tekniska verkens nya prismodell består av tre prisdelar: en fast abonnemangsavgift, en rörlig överföringsavgift och en rörlig effektavgift. Det som är nytt är effektavgiften som baseras på elnätskundens högsta effekttoppar under en kalendermånad.

Effektavgiften är en del i den nödvändiga energiomställningen, som är en förutsättning för att Katrineholm, Linköping och Mjölby fortsätter att utvecklas, och samtidigt når de uppsatta klimatmålen. Tekniska verken satsar drygt 300 miljoner kronor per år på att underhålla och förstärka elnätet, för att trygga elförsörjningen nu och i framtiden. Samtidigt ökar kravet på att hushålla med befintliga resurser, det vill säga undvika att använda för mycket el samtidigt.

– Ny teknik i form av elbilar, solceller och elektrifierad industri gör att vi, under delar av dygnet, använder och producerar väldigt mycket mer el än vi gjort historiskt och då kan det tidvis bli trångt i ledningarna, säger Peter Ols, elnätschef på Tekniska verken.

– För att säkerställa att elsystemet fungerar och att det gemensamma elnätet räcker till fler och mer, behöver vi försöka nå en jämnare belastning, fortsätter han.

Lägre kostnad med smart elanvändning

Genom att jämna ut elanvändningen över dygnet, minskar elnätskostnaderna och elnätsfakturan blir billigare. I den nya prismodellen blir kunden automatiskt tilldelad en standardprislista. Det finns också möjlighet att aktivt välja en prislista som tar ökad hänsyn till när på året och dygnet som elanvändningen sker.

– Den nya prismodellen blir mer rättvis, påverkbar och kostnadsriktig sett till kundens faktiska elanvändning. Samtidigt är vi ödmjuka inför att en ny prismodell kan skapa osäkerhet och viss kritik till en början, säger Peter Ols.

Att använda elen smart och medvetet är ett steg i den pågående omställningen där beteendeförändringar är nödvändiga.

– Ju bättre du är på att jämna ut din elanvändning och därmed minska dina effekttoppar, desto lägre kostnad får du. Det kan till exempel handla om att undvika att köra elbilsladdaren samtidigt som du lagar mat, att ladda elbilen med lite lägre effekt under längre tid, avslutar Peter Ols.

FAKTARUTA

  • Prismodellen är ett incitament för att använda elen på ett medvetet sätt och sänka effekttopparna.
  • Den nya prismodellen införs i Katrineholm under våren 2024, i Linköping under hösten 2024 och i Mjölby under 2025. Cirka 10 000 elnätskunder kommer att påverkas i Katrineholm, cirka 34 000 kunder i Linköping och cirka 7 500 kunder i Mjölby.
  • Det är kunder med säkringsabonnemang som berörs av dessa införanden, det vill säga elnätsabonnemang med huvudsäkringsstorlek 16-63 Ampere (plus ett par hundra större kunder i Mjölby med huvudsäkringsstorlek 80 och 100 Ampere).
  • Boende i lägenhet berörs inte av de tre införandeetapperna. För lägenhetskunder kan den nya prismodellen eventuellt bli aktuell först 2026.
  • Prismodellförändringen är intäktsneutral, vilket innebär att Tekniska verken inte ökar sina intäkter, utan omfördelar dem mellan elnätskunderna.

På tekniskaverken.se kan du läsa mer om den nya effektprismodellen 

För mer information, kontakta gärna:

Peter Ols, elnätschef, Tekniska verken-koncernen
Telefon: 013 20 80 76
e-post: peter.ols@tekniskaverken.se

Pressjour - för journalister