Tekniska verkens jättesatsning på vindkraft i Sunne står klar

Klas Gustafsson, tf vd Tekniska verken, och Maria Almesåker, styrelseordförande Tekniska verken, inviger vindkraftsparken. Foto: Tekniska verken
Pressmeddelande
13 september 2023 13:57
Idag invigdes vindkraftsparkerna på Fryksdalshöjden och Norra Länsmansberget, den sista pusselbiten i Tekniska verkens satsning i Sunne. Satsningen, som består av fyra delparker, producerar nu sammanlagt cirka 350 GWh per år.

Det var under 2009 som Bixia ProWin, ett dotterbolag till Tekniska verken och nu en del av Tekniska verken, skickade ut brev till vattenkraftsägare runt om i Sverige med fråga om tillgång till mark och intresse av utbyggnad av vindkraft. En av de som svarade på brevet var Bertil Forsberg på Länsmansberget. Det blev startskottet på Tekniska verkens största satsningar inom vindkraft någonsin, och idag står totalt 23 vindkraftsverk på markerna som producerar ungefär 70 procent av den el som används i Sunne under ett år.

– Det känns fantastisk att gå i mål med den här satsningen, som tog fart relativt tidigt i den moderna vindkraftens historia. Att vi står här nu, 15 år och en pandemi senare, och kan bidra med 350 GWh förnybar el per år ut på nätet känns fantastiskt, säger Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft på Tekniska verken

Teknikutvecklingen av vindkraftsverk har gått fort de senaste tio åren. Kraftverken är numera mycket större och producerar mer el vilket leder till ett bättre resursutnyttjande. De vindkraftsverk som nu står klara i Sunne har en rotordiameter 170 meter och en effekt på 6,2 MW, vilket är mer än dubbelt så mycket som verk som byggdes för ca 10 år sedan med mindre rotordiameter.

Sedan den första kontakten mellan Bixia ProWin och markägarna har Tekniska verken hunnit bygga flera vindkraftsverk och parker. Både i företagets närområde i bland annat Linköping, Mjölby och Motala, men också i Nässjö och Skara. På grund av att Försvarsmakten har en flygplats i Linköping är det idag inte tillåtet att bygga några höga objekt inom Linköpings kommun, varför bland annat Sunne blivit aktuellt.

– Vi har satsar stort på att bygga ut vindkraft, vilket lett oss utanför vårt direkta närområde. Idag firar vi att vi nått ett av våra mål, att en tredjedel av vår elproduktion består av vindkraft, en tredjedel av vattenkraft och en tredjedel av kraftvärme. Vindkraftsparkerna i Sunne spelar en viktig roll i det arbetet och i arbetet mot världens mest resurseffektiva region, säger Klas Gustafsson, tf vd för Tekniska verken

Tekniska verken har idag omkring 55 vindkraftsverk i drift och jobbar brett med fortsatt projektutveckling. Under projektering finns projekt i olika utvecklingsfaser i bland annat Avesta, Borås, Hultsfred och Tranås. I Sverige pågår nu den andra elektrifieringen, där transportsektorn och nya delar av industrin går över till eldrift. 2045 kommer Sverige därför att behöva minst dubbelt så mycket el som används nu, enligt Energiföretagen Sverige.

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-20 92 54
E-post: henrik.valent@tekniskaverken.se

Klas Gustafsson, tf vd, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Telefon: 013-20 82 17
E-post: klas.gustafsson@tekniskaverken.se

Mer information om Tekniska verkens vindkraft:

Information om driftsatta vindkraftsverk och parker på tekniskaverken.se

Information om pågående vindkraftsprojekt på tekniskaverken.se