Michael Fahlström ny vd på Mjölby-Svartådalen Energi AB

Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB och affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken. Foto: Crelle
Pressmeddelande
08 september 2023 08:30
Michael Fahlström, affärsområdeschef för Värme och kyla på Tekniska verken, blir från och med idag – fredagen den 8 september – även ny vd på MSE, Mjölby-Svartådalen Energi AB, inom samma koncern. Han efterträder Fredrik Remneblad som gick vidare till en ny tjänst före sommaren.

En betydande del av den verksamhet som idag utförs inom MSE består av fjärrvärmeverksamhet, varför valet av Michael Fahlström som ny vd var naturligt. Beslutet fattades av MSE:s styrelse tisdagen den 5 september.

– MSE har en stabil och välskött verksamhet med fokus på områden som har höga krav på leveranssäkerhet. Jag är säker på att Michael Fahlströms omfattade kompetens inom affärsområdet Värme och kyla kommer att bidra till att utveckla verksamheten ytterligare, säger Charlotta Sund, styrelseordförande, Mjölby-Svartådalen Energi AB.  

– Jag är glad över förtroendet och kommer att jobba vidare utifrån det fina arbete som Fredrik Remneblad utfört tidigare, och som även Jonny Cammerfjord upprätthållit i rollen som tillförordnad vd. Att fortsätta att utveckla samverkan mellan MSE:s fjärrvärmeverksamhet och det affärsområde jag ansvarar för redan idag inom Tekniska verken – Värme och kyla – skapar en än starkare organisation som gör oss ännu bättre rustade för eventuella utmaningar i framtiden, säger Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Jonny Cammerfjord, som varit tillförordnad vd sedan juni, kommer nu åter fullt ut att arbeta med kund- och marknadsrelaterade frågor kopplade till Mjölby och MSE. Elnät, en annan viktig verksamheten inom MSE, bedrivs sedan årsskiftet i det lokala elnätsföretaget Mjölby Kraftnät AB, där Jesper Svensson är vd.

För vidare information, kontakta gärna:

Charlotta Sund, ordförande MSE, Mjölby-Svartådalen Energi AB
Telefon: 013-30 86 50
E-post: charlotta.sund@tekniskaverken.se

Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB
Telefon: 013-20 90 42
michael.fahlström@tekniskaverken.se

Michael Fahlström, vd Mjölby-Svartådalen Energi AB och affärsområdeschef Värme och kyla, Tekniska verken. Foto: Crelle
Charlotta Sund, ordförande Mjölby-Svartådalen Energi AB. Foto: Crelle
Charlotta Sund, ordförande Mjölby-Svartådalen Energi AB. Foto: Crelle