Ny fiskväg i Laxberg – så påverkas Sommens vattennivå under byggtiden

Foto: AdobeStock
Pressmeddelande
05 juli 2023 08:00
Sedan april i år är det klart att Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) ska bygga en ny fiskväg vid dammen i Laxberg. Fiskvägen skapas för att både fiskar och andra vattenlevande arter obehindrat ska kunna passera mellan Svartån och Sommen. Nu är det avgjort hur de olika byggfaserna kommer att ligga och vilka vattennivåer som planeras i Sommen under byggtiden. Målet är att påverkan ska bli så liten som möjligt på både människa och natur.

Särskilt viktig blir fiskvägen för den unika Sommenöringen, som i motsats till de flesta laxfiskar leker nedströms. Projektet är en frivillig miljöinvestering av Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS), som också är ägare till dammen. I MSS ingår Tekniska verken, Mjölby-Svartådalen Energi och Holmen Energi.

Arbetet planeras att genomföras från september i år till och med november 2024. Under byggtiden behöver vattennivåerna tillfälligt sänkas i Sommen, men aldrig lägre än vad befintlig vattendom tillåter.

– Vi börjar sakta sänka vattnet i september efter badsäsongen. Den lägsta nivån kommer att vara mellan november och februari, och då som lägst ligga cirka 70 centimeter under än vad som är normalt sommartid. Det är dock viktigt att veta att detta är vår målbild – i slutänden är det vädret som styr, säger Gustav Jonsson, projektledare, Tekniska verken.

Eventuella skyfall, torrperioder eller väldigt mycket snö kan påverka planen, men om allt går som planerat kommer vattennivåerna sakta att kunna börja höjas igen i mars 2024.

– Förhoppningen är att den nya fiskvägen ska kunna öppnas sommaren 2024. Den utgör ett väldigt viktigt naturprojekt och kommer tydligt att bidra till att återskapa en bättre livsmiljö för en rad arter, så det ser vi verkligen fram emot, säger Jakob Bergengren, miljöingenjör, Tekniska verken.

Samarbetspartner till MSS inom projektet är Länsstyrelsen, Boxholms kommun, Sommens Fiskevårdsområdesförening och Boxholm Skogar AB.

Fakta vattennivåer:

  • Vattennivå Sommen sommar 2023: normalt sommarvattenstånd (ligger vanligen mellan 200,70 och 201,00 men kan ibland variera något mer uppåt och nedåt)
  • Långsam sänkning inleds i september 2023
  • Planerad vattennivå Sommen nov 2023 – feb 2024: 200,27 meter
  • Långsam höjning inleds i mars 2024
  • Planerad vattennivå sommaren 2024: 200,8 (inom normalt sommarvattenstånd)

OBS! Ovanstående anger planerade vattennivåer. Kraftiga skyfall, torrperioder eller mycket snö kan påverka planen. Vattennivån kommer aldrig att ligga lägre än vad som är tillåtet enligt befintlig vattendom.

Tidigare pressmeddelande om den nya fiskvägen

Information om fiskvägen inklusive illustration – tekniskaverken.se 

Information om vattennivåer – tekniskaverken.se

För mer information, kontakta gärna:

Jakob Bergengren, miljöingenjör, Tekniska verken
Telefon: 070-356 46 05
Epost: jakob.bergengren@tekniskaverken.se

Gustav Jonsson, projektledare, Tekniska verken
Telefon: 073-075 71 05
Epost: gustav.jonsson@tekniskaverken.se