Tekniska verken och Vattenfall byter inte fjärrvärmeverksamheter

Kraftvärmeverket i Katrineholm
Pressmeddelande
27 juni 2023 11:15
Tekniska verken och Vattenfall Värme har gemensamt beslutat att inte byta fjärrvärmeverksamheter i Katrineholm respektive Motala/Askersund. Anledningen är att man inte nått en gemensam värdering av respektive verksamhet, vilket krävs för att gå vidare.

I oktober 2022 tecknades en avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna för att genomföra ett ägarbyte av fjärrvärmeverksamheterna i Katrineholm och Motala/Askersund. Utredningen, som omfattat tekniska, finansiella och juridiska perspektiv, är nu slutförd utan att parterna har kommit fram till en gemensam bedömning av värdet på respektive verksamhet. Tekniska verken och Vattenfall har därför beslutat att inte göra någon affär.

– Vi har utrett möjligheten att byta fjärrvärmeverksamheter för att kunna ta vara på operativa och geografiska synergier. Utredningen har visat att vi inte har en gemensam bedömning av värdet på respektive verksamhet, vilket gör att vi kommit överens om att inte gå vidare med affären, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla på Tekniska verken

Fjärrvärmeverksamheten i Katrineholm kommer fortsätta bedrivas enligt de planer som finns inom Tekniska verken. Verksamheten är i dag och framåt en viktig del i energiomställningen.

– Utredningen landar i att vi inte går vidare med affären, men Tekniska verken fortsätter att med full kraft utveckla fjärrvärmen som en viktig pusselbit för att klara samhällets elektrifiering och energiomställning, avslutar Michael Fahlström.

Michael Fahlström
Affärsområdeschef Värme och kyla